Open menu

FGHS Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 45 87

Wijzigingen in de zorg 2021

Het verplichte eigen risico in 2021 blijft € 385,-. Het verplichte eigen risico staat voor iedereen vast en houdt in dat elke volwassene de eerste € 385,- aan zorgkosten, die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Hierna worden de zorgkosten pas vergoedt door de zorgverzekeraar. Kinderen betalen geen eigen risico.

Hieronder vindt u de wijzigingen in de basisverzekering.

Dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling in groepsverband wordt vergoed uit de basisverzekering voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een verstandelijke beperking of met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson en MS) en voor ouderen met multiproblematiek. Dit wordt nu nog betaald uit een subsidieregeling.

Geen eigen risico bij orgaandonatie

Staat u een orgaan af en maakt u daardoor na 13 weken (6 maanden bij levertransplantatie) kosten voor zorg die daaruit volgen? Dan hoeft u daarvoor geen eigen risico meer te betalen. Nu geldt dit alleen voor de nacontrole.

Geen eigen risico bij plaatsing spiraal door verloskundige

Laat u door de verloskundige een spiraal plaatsen? Dan hoeft u voor de plaatsing van de spiraal geen eigen risico te betalen.

Kraamzorg

Wilt u de kraamzorg afnemen van een zelfstandig werkende kraamverzorg(st)er? Dan wordt dit alleen vergoed als deze een AGB-code heeft.

Oefentherapie bij COPD uitgebreid

Vanwege het risico op een hogere ziektelast wordt voor een deel van de mensen met COPD die in klasse B-GOLD vallen, het aantal behandelingen oefentherapie uitgebreid. Klasse B wordt opgesplitst in B1 en B2. Uw behandelend arts bepaalt in welke klasse u valt.

Vergoeding klasse B1 blijft gelijk:

  • Eerste behandeljaar 27 behandelingen
  • Vanaf het 2e behandeljaar 3 behandelingen per 12 maanden

Vergoeding klasse B2 wordt:

  • Eerste behandeljaar 70 behandelingen
  • Vanaf 2e behandeljaar 52 behandelingen per 12 maanden

Uitbreiding zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer naar een dagbehandeling in groepsverband wordt vergoed uit de basisverzekering voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een verstandelijke beperking of met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson en MS).