Open menu

FGHS Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 45 87

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen omtrent de zorgverzekering. Staat uw vraag hier niet bij? Stel deze dan aan onze zorgspecialisten!

Vragen over de zorgverzekering in het algemeen

Met een basis zorgverzekering verzekert u uzelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een basis zorgverzekering is wettelijk verplicht. Bent u net 18 geworden of bent u teruggekomen uit het buitenland? Dan moet u binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan een zorgverzekering afsluiten.


De verzekeringsplicht voor de basis zorgverzekering is niet geldig voor:

 • personen zonder verblijfsvergunning;
 • personen die in het buitenland werken;
 • personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden;
 • militairen in actieve dienst.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de hoofdverzekerde.

Het is in theorie mogelijk om de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar te sluiten dan waar u uw basis zorgverzekering heeft afgesloten. In de praktijk blijkt dat veel verzekeraars hier niet aan meewerken. Bovendien adviseren wij om dit niet te doen aangezien declareren lastig kan worden; een deel van de behandeling kan onder de basis verzekering vallen en een deel onder de aanvullende verzekering. Ook kan de verzekeraar een toeslag berekenen bovenop de premie. Deze toeslag kan oplopen tot 15%.

Via onze adviestool is het niet mogelijk om de  aanvullende verzekering ergens anders te sluiten dan waar u de basis verzekering wilt afsluiten.

Medische acceptatie betekent dat de verzekeraar uw zorgkosten wil inschatten. De verzekeraar wil weten welke zorgkosten u hebt gemaakt, welke zorgkosten u nu maakt en welke zorgkosten u verwacht. Dit geeft u schriftelijk aan. In sommige gevallen heeft u een handtekening nodig van de tandarts. Op basis hiervan schat de zorgverzekeraar het risico dat u grote zorgkosten gaat maken in. Vindt de verzekeraar u een te groot risico omdat u hoge kosten maakt? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om u niet accepteren. Dit geldt alleen voor aanvullende verzekeringen. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Alleen voor een aanvullende verzekering kunnen zij voor de meest uitgebreide pakketten een gezondheidsverklaring vragen. 

Zorgverlening

 • Bij een naturaverzekering kunt u het beste naar een zorgverlener (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan waarmee de verzekeraar een contract heeft. Doet u dat niet bestaat de kans dat u moet bijbetalen.
 • Bij een restitutieverzekering kunt u naar een zorgverlener gaan van uw eigen keuze.

Declaraties

 • De rekening van de zorgverlener wordt bij een naturaverzekering rechtstreeks door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar ingediend.
 • Bij een restitutieverzekering krijgt u in sommige gevallen de rekeningen eerst zelf en dan stuurt u deze door naar uw zorgverzekeraar. 

Premie

 • De premie van een naturaverzekering is meestal lager omdat zorgverleners doorgaans afspraken hebben gemaakt met de zorgverleners. Wanneer er een contract is dan kost uw behandeling voor de zorgverzekeraar minder.
 • De premie van een restitutieverzekering is vaak hoger omdat u ook naar zorgverleners kunt gaan waar geen prijsafspraken mee gemaakt zijn, waardoor uw behandeling voor de zorgverzekeraar dus meer kost.

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijgt u geen rekening van uw zorgverzekeraar toegestuurd:

 • Zorg door de huisarts
 • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek)
 • De griepprik voor risicogroepen
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Ook als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis kunt u gebruik maken van ons aanbod. Stuur daarvoor uw polisnummer naar onze zorgspecialisten. Zij zullen er dan voor zorgen dat uw verzekering hetzelfde blijft, maar dat wel de collectiviteitskorting op uw zorgverzekering wordt toegepast, waardoor u minder premie hoeft te betalen.

Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is dat deel van de zorgkosten dat u via de basis zorgverzekering zelf moet betalen. Voor 2020 is het eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro die u aan medische kosten maakt, zelf moet betalen.

U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen met maximaal 500 euro. Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting, maar des te meer zorgkosten u ook zelf moet betalen! Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting.

Ja, zorgverzekeraars zijn verplicht door de Zorgverzekeringswet om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. Jong, oud, ziek, chronisch ziek, ze mogen geen onderscheid maken.

Alleen voor de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekeringen wordt een gezondheidsverklaring gevraagd. Indien u echter kunt aantonen dat u bij uw huidige zorgverzekeraar ook de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekering hebt zal er geen gezondheidverklaring worden gevraagd.

Betaalt u de premie voor uw zorgverzekering niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut houdt de premie dan in op uw inkomen. Vanaf dat moment betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U blijft wel verzekerd voor de basis zorgverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen.
Daarnaast ontvangt u uw  zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het Zorginstituut betaald. 

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling
Bent u aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland? Dan betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau.   

Bent u het hiermee oneens? Dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op uw loon, uitkering of pensioen. Daarmee betalen zij het Zorginstituut Nederland. Heeft u geen (regelmatige) inkomsten? Of is uw inkomen te laag om de premie te kunnen inhouden? Dan ontvangt u maandelijks een acceptgiro van het CJIB. U moet dan zelf de premie overmaken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een wijziging op uw bestaande polis wilt doorvoeren. Dit kunt u direct via de website van Zilveren Kruis doen.

De zorgverzekering vergoedt medische zorg. U betaalt hiervoor een premie, maar voor sommige zorg geldt ook een eigen bijdrage. Dit betekent dat u voor een gedeelte van de behandeling zelf ook moet betalen. Het verschilt hoeveel u moet bijbetalen. Bovendien zijn er twee soorten eigen bijdragen:


De wettelijke eigen bijdrage
De overheid heeft bepaald dat voor sommige zorg een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit geldt alleen voor de zorg die onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde.

Wanneer u gebruik maakt van de volgende zorg moet u rekening houden met een eigen bijdrage:

 • Vervoer
 • Specialistische GGZ
 • Medicijnen
  De basis verzekering vergoedt de goedkoopste variant van geneesmiddelen. Wanneer u gebruik maakt van een duurdere variant zult u het restbedrag zelf moeten bijbetalen.
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen


Bijdrage voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de verzekeraar
Voor sommige hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen, moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leverancier/winkel.

Voor sommige bovengenomende eigen bijdragen kunt u zichzelf aanvullend verzekeren. Hoeveel verzekerd is hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest.

Vragen over vergoedingen

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. De meest recente inhoud van het basispakket kunt u vinden via deze link.

U krijgt ziekenvervoer vergoed uit de basis zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Of u zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van uw polis.

Vergoeding ambulance  
De basis zorgverzekering vergoedt vervoer per ambulance als u voor medische zorg naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener gebracht moet worden. De verzekeraar vergoedt ook het vervoer terug naar huis.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer  
De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als u:

 • nierdialyses in een instelling krijgt;
 • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie;
 • u alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
 • u alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer
U kunt deze kosten vergoed krijgen nadat u een eigen bijdrage voor het ziekenvervoer heeft betaald. De vervoerskosten die u of een vervoerder declareert bij uw zorgverzekeraar tellen mee voor uw eigen risico.

Geen eigen bijdrage ambulancevervoer
U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Het eigen risico is wel van toepassing.

Vergoeding ziekenvervoer bij langdurige ziekte
Bent u langdurig ziek, maar behoort u niet tot de doelgroep die reiskosten vergoed krijgt? Soms kunt u dan toch een vergoeding krijgen van uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als u door de behandeling van uw ziekte langdurig vervoer nodig hebt. Deze regeling staat bekend als de hardheidsclausule.

Privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC's) zijn particuliere zorginstellingen. U kunt daar behandelingen krijgen zoals plastische chirurgie, ooglasering en liposuctie. De zorgverzekering vergoedt zulke behandelingen meestal niet.

Behandeling in privékliniek niet vergoed  
In een privékliniek hoeven geen medisch specialisten te werken. Er kunnen ook alleen basisartsen of andere soorten zorgverleners werken, zoals verpleegkundigen of fysiotherapeuten. De zorgverzekering vergoedt behandelingen in privéklinieken niet. Behandelingen in die klinieken moet u dus zelf betalen.

Behandeling in zelfstandig behandelcentrum soms vergoed  
Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Er kunnen ook basisartsen werken. De zorgverzekeraar vergoedt sommige behandelingen in zelfstandige behandelcentra. Bijvoorbeeld als de behandeling voor u medisch noodzakelijk is. Vraag dit van tevoren na bij uw zorgverzekeraar.

De basisverzekering vergoedt sommige verschillende tandheelkundige behandelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar en voor verzekerden vanaf 18 jaar. Verder zijn bepaalde tandheelkundige behandelingen beschikbaar voor alle verzekerden, ongeacht de leeftijd.

Mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar

De basisverzekering dekt een uitgebreid pakket behandelingen. Bijvoorbeeld: periodiek preventief onderzoek, tandsteen verwijderen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp. Raadpleeg uw verzekeringspolis voor een compleet overzicht. 

Mondzorg voor verzekerden vanaf 18 jaar

De basisverzekering dekt de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor mensen boven 18 jaar zit de periodieke controle niet in het basispakket.

Mondzorg voor alle verzekerden

De basisverzekering vergoedt bijzondere tandheelkundige zorg als er een ernstige (ontwikkelings)stoornis of afwijking van de mond is. Orthodontie en implantaten vallen onder bijzondere tandheelkundige zorg.

Aanvullende tandartsverzekering

Wilt u meer kosten voor de tandarts vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel u vergoedt krijgt, verschilt per verzekeraar.

Let op!

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor tandartszorg? Dat kunt het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt. 

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in de basis zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt uzelf aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basis zorgverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Wil u meer fysiotherapie? Dan kunt u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Jongeren met een chronische aandoening 
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Prijzen fysiotherapie
Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer. 

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie 
U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.

Vragen over verzekering voor uw partner en/of kind(eren)

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind! U moet de geboorte van uw kind bij een aantal verzekeringen doorgeven, waaronder uw zorgverzekering.

Eén van de ouders moet binnen vier maanden na de geboorte het kind aanmelden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak online, maar bij sommige zorgverzekeraars moet dit heuglijke nieuws telefonisch doorgeven worden. Uw kind krijgt dan dezelfde verzekering als u heeft. Heeft één van de ouders een uitgebreidere zorgverzekering? Kies dan voor deze zorgverzekering.

Wanneer u niet binnen vier maanden uw kind aanmeld, is hij of zij onverzekerd. U loopt dan de kans op hoge rekeningen wanneer uw kind ziek wordt. Daarnaast heeft u ook kans op een boete omdat uw kind onverzekerd is.

Uw kind is gratis meeverzekerd tot zijn of haar 18e verjaardag. U hoeft dus geen premie te betalen, deze wordt door de overheid betaald. Het basispakket van de zorgverzekering is voor kinderen uitgebreider dan voor volwassenen. Zo valt fysiotherapie bijvoorbeeld wel onder de dekking bij kinderen en niet bij volwassenen (voor chronisch zieken wel).

Ja, u kunt uw partner en/of kinderen uiteraard meeverzekeren in het collectieve contract dat FGHS Verzekeringsdienst heeft afgesloten met Zilveren Kruis. Zij ontvangen dan dezelfde korting als u.

Nee, het eigen risico geldt niet voor (tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.

De kans is groot dat u voordeliger uit bent bij het collectieve contract dat FGHS Verzekeringsdienst heeft afgesloten bij Zilveren Kruis. FGHS Verzekeringsdienst is een grote speler in de markt en heeft hierdoor bij de verzekeraar hoge kortingen kunnen regelen.

Vergelijk hier uw huidige zorgverzekering met ons aanbod.

U hoeft dit niet zelf te doen, dit wordt automatisch geregeld door Zilveren Kruis wanneer u gebruik maakt van de zorgverzekering via FGHS Verzekeringsdienst. Dus kiest u ervoor om over te stappen naar de collectiviteit van FGHS Verzekeringsdienst dan zeggen zij automatisch de zorgverzekering via de werkgever van uw partner op.

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. De meest recente inhoud van het basispakket kunt u vinden via deze link.

Ouders kunnen hun kind(eren) tot 18 jaar gratis meeverzekeren op hun eigen polis. Veel zorg voor kinderen zit al in de basis verzekering. Alleen voor bijvoorbeeld een flapoorcorrectie, een logeerhuis voor u of een plaswekker kunt u een aanvullende verzekering nemen.

Als u niet dezelfde zorgverzekering heeft als uw partner, verzeker uw kind(eren) dan mee bij de ouder met de meest uitgebreide polis. Let wel: zit u allebei bij dezelfde zorgverzekeraar dan is het niet vanzelfsprekend dat uw kind(eren) op de meest uitgebreide ziektekostenverzekering worden bijgeschreven. Controleer dit dus goed!

Vragen over overstappen van zorgverzekeraar

Overstappen naar de zorgverzekering van Zilveren Kruis met de collectiviteitskorting van FGHS Verzekeringsdienst is simpel:

 1. Bekijk welke zorgverzekering het beste bij u past
 2. Ontdek de voordeligste premie
 3. Sluit direct uw zorgverzekering (online) af
 4. Doet u dit vóór 1 januari, dan wordt uw oude zorgverzekering automatisch opgezegd.

Komt u er tijdens het afsluiten niet uit of heeft u vragen? Onze zorgspecialisten helpen u graag!

Na afsluiten van uw zorgverzekering heeft u 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in nadat u het verzekeringsbewijs van de verzekeraar heeft ontvangen. Wilt u de verzekering toch opzeggen? Geef dit dan duidelijk aan op het verzekeringsbewijs en stuur deze vervolgens terug naar de betreffende verzekeraar.

Overstappen van zorgverzekering kan één keer per jaar. Tussentijds van zorgverzekering overstappen is in principe niet mogelijk. In een aantal situaties kunt u wel tussentijds een nieuwe zorgverzekering aanvragen. 

U kunt in de volgende gevallen tussentijds overstappen:

 • U bent achttien jaar geworden
 • U gaat in Nederland wonen na verblijf in het buitenland
 • Uw zorgverzekeraar heeft de polisvoorwaarden gewijzigd
 • U treedt uit militair dienstverband 
 • Uw collectief wordt beëindigd
 • U gaat scheiden

Zorgverzekeraars informeren u elk jaar vóór 19 november tegen welke voorwaarden u komend kalenderjaar verzekerd bent. Het opzeggen van de oude zorgverzekering is mogelijk tot 1 januari. Maar u heeft tot 1 februari de tijd om uzelf aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Alléén wanneer u zichzelf vóór 1 januari aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, zal deze uw oude zorgverzekering automatisch voor u en/of uw partner en kinderen opzeggen. Daarna moet u dit zelf regelen bij uw oude zorgverzekeraar.

Met een betalingsachterstand kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. U kunt uw schuld dus niet ontlopen.

Vragen over zorgverzekering in het buitenland

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Welke medische zorg u kunt krijgen, hangt af van het land waar u op vakantie bent. Ook de vergoeding van zorgkosten hangt daarvan af. Soms dekt uw basis zorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig.

Zorgkosten buitenland  
Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Deze landen verrekenen de kosten achteraf met elkaar.

Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar u naartoe gaat? Zoek dan in de polis van uw zorgverzekering of reisverzekering op voor welke medische zorg u daar verzekerd bent.

Langer verblijf in het buitenland  
Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan bepaalt uw  Nederlandse zorgverzekeraar of u nog verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar.

Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC)
Gaat u voor langere tijd reizen of werken in Europa? Dan kan de Europese Ziekteverzekeringskaart (EHIC) handig zijn. Met deze kaart krijgt u makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. En u krijgt de kosten sneller vergoed. U kunt de kaart aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u naar het buitenland toe gaat is het handig als u uw medische zorgpas bij heeft. Veel zorgverzekeraars hebben deze gecombineerd met de EHIC-pas. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en Australië. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Tijdens vakanties in het buitenland bent u dan natuurlijk verzekerd. Maar als u verhuist naar het buitenland, bepaalt uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland verzekerd blijft of niet.

De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland.
 • Ik woon in het buitenland en werk in Nederland.
 • Wonen in Nederland, werken in het buitenland.
 • Studeren en wonen in het buitenland.
 • Ik keer terug uit het buitenland.

1. Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Wanneer u verhuist naar het buitenland met behoud van pensioen of uitkering vervalt uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u verhuist naar een verdragsland, moet u zich laten registreren bij het CVZ. Gaat u naar een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar u gaat wonen voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden.

2. Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Als u in een land woont waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten en u ontvangt pensioen of een uitkering moet u zich aanmelden bij CVZ met het 121 formulier. U betaalt dan aan CVZ een bijdrage en u heeft dan recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van uw woonland.

3. Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en/of werken? Het hangt er dan vanaf waar u heen gaat en hoe lang u gaat, of u iets moet regelen. Voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren gelden uitzonderingen.

Als u langer dan 3 maanden gaat werken in een verdragsland of eerste werkdag-land moet u uw zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het nieuwe land. Indien u korter dan 3 maanden gaat werken in het buitenland, blijft u verzekerd in Nederland. U hoeft dan dus niets te doen.

Als u niet gaat werken en korter dan 1 jaar verblijft in het buitenland, hoeft u niets te doen. Blijft langer dan 1 jaar in het buitenland? Neem dan contact op met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

 4. Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Als u in Nederland werkt, bent u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. U moet uzelf  binnen vier maanden inschrijven bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Na de aanmelding ontvangt u van uw Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Deze geeft u aan uw zorgverzekering in het land waar u woont. De verzekeraar zal u registreren als verdragsverzekerde. U kunt zowel in Nederland, als in uw woonland gebruik maken van zorg. Voor uw gezinsleden kunt u geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. U kunt hen soms wel meeverzekeren.

 5. Wonen in Nederland, werken in het buitenland

Wanneer u in het buitenland werkt, maar in Nederland woont, moet u bijna altijd in uw werkland een verzekering afsluiten. U kunt vaak uw gezinsleden meeverzekeren. 

 6. Studeren en wonen in het buitenland

Gaat u in het buitenland studeren en bent u jonger dan 30? Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering houden. Het is wel verstandig om voor de noodzakelijke medische zorg iets extra’s zoals een EHIC-pas te regelen.

EHIC

Wanneer u gaat studeren in de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland of Australië kunt u een EHIC-pas aanvragen. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een verblijf in het buitenland.

Gaat u in een ander verdragsland studeren? Dan moet u bij uw zorgverzekeraar een 111 formulier aanvragen om aanspraak te maken op de noodzakelijke medische zorg. Wanneer u gaat studeren in een land waarmee geen verdrag is gesloten, houdt u het recht op de zorg uit uw Nederlandse zorgpolis.