Open menu

FGHS Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 45 87

Transport

Deze verzekeringsvorm is essentieel voor fabrikanten, leveranciers en groot handelaren, het verzekert immers het belang bij de handelsgoederen waar de bedrijfsvoering van afhankelijk is. Boelaars & Lambert heeft een product ontwikkelt dat rekening houdt met de bevindingen uit een grootschalig onderzoek onder verladers naar schade tijdens transport. Het onderzoek toonde aan dat slechts 47% van de geleden schade ook daadwerkelijk vergoed werd vanuit de verzekering. De oorzaken daarvan zijn in kaart gebracht en heeft geleid tot een maatwerk product die, nadat met de ondernemer de risico’s die hij loopt in de wijze van in- en verkoop in kaart zijn gebracht, deze risico’s beheersbaar maken. Het kwalitatief hoogwaardige product wordt vervolgens per bedrijf tailormade gemaakt nadat deze risico-inventarisatie is gemaakt. Gemiddeld neemt dit 45 minuten in beslag.

Incoterms en verzekeringen

Begin vorige eeuw begon de internationale handel goed op stoom te komen. Daarmee nam ook de noodzaak toe om de handelsafspraken goed te regelen. In 1936 zijn daarom de Incoterms ontstaan. De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) stelde deze set van standaardafspraken op zodat er duidelijkheid is wat de rechten en plichten zijn van de koper en verkoper, wanneer de risico’s en kosten overgaan naar de andere partij en welke partij to welk moment het transport verzorgt.

Het is belangrijk om te weten dat er duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen koper en verkoper, zodat er altijd op teruggevallen kan worden; De Incoterms zijn namelijk niet vastgelegd in de wet. De Incoterms zijn in 31 verschillende talen beschikbaar. Zo is het, voor zowel koper als verkoper, altijd duidelijk wat de regels en verwachtingen zijn.

Om de afgesproken Incoterm goed vast te leggen vermeld u de versie van de ICC Incoterms® 2010 en de plaats en het land van overdracht in het document waarin u ze vastlegt, zoals bijvoorbeeld het koopcontract of de algemene voorwaarden. U zet er bijvoorbeeld in: ‘EXW Havenweg 100, Rotterdam, The Netherlands, Incoterms 2010’, als u de goederen vanaf uw eigen locatie, dus de Havenweg 100 te Rotterdam in Nederland, aan de koper overdraagt.

Dat de kennis van Incoterms nog altijd te laag is bij veel bedrijven blijkt uit een recent onderzoek over het gebruik van Incoterms. Hierin kwam onder meer naar voren dat in 74% van de gevallen er onduidelijkheid bestaat tussen koper en verkoper over de rechten en plichten die horen bij de gekozen Incoterms. Daarnaast blijkt dat 47% van de ondervraagde bedrijven onvoldoende stilstaat bij de relatie tussen betalingscondities en Incoterms, of deze zelfs niet kent.

In de Incoterms is ook vastgelegd welke verzekeringsverplichting de koper of verkoper heeft. Deze verplichtingen zijn echter vaak veel minder uitgebreid dan u zou willen. In het geval van schade kan de uitkering dus enorm tegenvallen. Voor dit risico bestaan verzekeringsoplossingen die rekening houden met uw (financiële) belang bij de handelsgoederen ongeacht wat de Incoterms bepalen.

Waar kunnen we u mee helpen?