Open menu

FGHS Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 45 87

Neem belangrijke leveringsvoorwaarden op in de offerte

In het whitepaper 'Samen Risicobewust' kunt u lezen dat de verzekeringsmarkt verandert. Het leidt onder andere tot stijgende premies, verminderde dekkingen en verschuivende aansprakelijkheid. In dit artikel leest u hoe u door de belangrijkste leveringsvoorwaarden op te nemen in de offerte het risico op aansprakelijkheid kunt beperken.

Na een lange periode van onderhandelen heeft u eindelijk een akkoord bereikt met uw klant. Maar op het moment dat u de offerte voor akkoord wilt ondertekenen, komen de inkoopvoorwaarden op tafel. Wat blijkt, die sluiten niet of niet volledig aan op uw leveringsvoorwaarden. En die rekken ook nog eens uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanzienlijk verder op dan in uw leveringsvoorwaarden is bepaald. Maar de deal is zo goed als rond en u heeft geen zin die te laten afketsen. En dus worden de handtekeningen gezet. Niet heel verstandig, want u heeft niet voor niets leveringsvoorwaarden opgesteld.

Bovendien heeft u nog een uitdaging. De dekking van uw Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) sluit namelijk standaard niet aan op de inkoopvoorwaarden van uw opdrachtgever. Via een 'coulanceclausule' of 'clausule vrijheid leveringsvoorwaarden' wordt in een goede AVB wel een stukje dekking geboden. Maar die clausules zijn géén vrijbrief om alles maar te accepteren. Die dekkingen zijn vaak gelimiteerd per gebeurtenis en per jaar, bovendien geldt er een verhoogd eigen risico.

Tekst in offerte

In een offerte staan zaken beschreven zoals prijzen en diensten. Daarnaast wordt er verwezen naar algemene leveringsvoorwaarden. Om te voorkomen dat bij een akkoord op de offerte, de inkoopvoorwaarden van uw opdrachtgever uw algemene leveringsvoorwaarden verwerpen, overrulen of sterk in uw nadeel aanpassen, kunt u het volgende doen:

  • Neem in uw offerte letterlijk de belangrijkste artikelen op uit uw algemene leveringsvoorwaarden, zoals de aansprakelijkheidsbepalingen waar uw AVB op is gebaseerd.
  • Voeg daarnaast de volgende tekst toe aan uw offerte: ‘Als de opdrachtgever inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard, dan zijn deze van toepassing. De inkoopvoorwaarden kunnen de afspraken uit deze offerte echter niet opzijzetten of aantasten.'

Door deze preventieve tips op te volgen, heeft u alle zaken uit uw leveringsvoorwaarden waarover u niet wilt onderhandelen vastgelegd en wint de offerte het van de door uw klant gestelde inkoopvoorwaarden. Uiteraard kan er nog steeds discussie ontstaan, maar daarover kunt u nu met uw klant onderhandelen vanuit uw eigen leveringsvoorwaarden en niet vanuit de door hem juridisch geformuleerde en vaak lastig te lezen tekst.

Vragen?

De specialisten van FGHS Verzekeringsdienst helpen u graag bij het beperken van de impact van de veranderende verzekeringsmarkt. Heeft u vragen over dit artikel of bent u benieuwd welke maatregelen u nog meer kunt nemen om risico's te beperken of te voorkomen? Neem contact met ons op!