Open menu

FGHS Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 45 87

Premiebetaling

Nadat u van ons een factuur heeft ontvangen, heeft u 30 dagen om deze te betalen. Na het verstrijken van deze termijn sturen wij u een herinnering met het verzoek binnen 14 dagen alsnog uw premie te betalen. Als de betaling dan nog steeds uitblijft, ontvangt u een aanmaning met een betalingstermijn van 6 dagen.

De gevolgen van niet op tijd of niet volledig betalen
De polisvoorwaarden van uw verzekering bepalen dat u 14 dagen na dagtekening van de herinnering geen dekking meer heeft. U kunt dan geen rechten aan de verzekering ontlenen en schadekosten zijn voor uw rekening. De dekking wordt één dag nadat wij de volledige premie hebben ontvangen hersteld. In de tussenliggende periode is er geen dekking en zal de dekking niet worden hersteld.

De verzekering kan worden beëindigd als u de premie niet (op tijd of volledig) betaalt. Als de verzekering om deze reden is beëindigd, moet u dit melden bij het sluiten van een nieuwe verzekering. Dit kan tot problemen leiden bij en kan er in sommige gevallen zelfs toe leiden dat verzekeraars geen nieuwe polis zullen sluiten.

Bij het verstrijken van de aanmaningstermijn zonder betaling wordt mogelijk een incassoprocedure gestart. De kosten van deze incassoprocedure zijn voor uw rekening. Onze incassopartner informeert u over deze kosten.

Wat kunt u doen als u betalingsproblemen heeft?
Heeft u problemen met het betalen van uw premie? Het is belangrijk dat u dan zo snel mogelijk contact met ons opneemt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Betalingsregeling
Lukt het niet om uw premie in één keer te betalen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in overleg om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken.

Het kan voorkomen dat wij voor een specifieke achterstallige premiebetaling een betalingsregeling zijn overeengekomen, terwijl er ook andere premies zijn die u nog aan ons moet betalen. Voor deze premies geldt het betalingsproces dat u van ons gewend was, tenzij u ook voor deze premies een betalingsregeling met ons overeenkomt.

Nadat wij een betalingsregeling zijn overeengekomen, bevestigen wij de gemaakte afspraken zoals de voorwaarden van de betalingsregeling, de afgesproken termijnen, de inningsmomenten en waar u terecht kunt met uw vragen.

Andere mogelijkheden
Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals:

  • Een andere betaalwijze.
  • Een andere betalingstermijn.
  • Aanpassing van de dekking. Hier zijn gevolgen aan verbonden waar wij u graag over informeren indien u hiervoor kiest.

Schuldhulpverlening
Bent u een particuliere relatie en heeft u (dreigende) financiële problemen? U kunt dan één van de volgende stappen ondernemen:

  • Vraag advies aan een schuldhulpverlener.
  • Neem contact op met de gemeente waar u woont. De gemeente is vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening binnen de gemeente.
  • Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Kijk op www.nvvk.eu.

U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van een aanvraag of het opstarten van andere (vervolg)acties.

Vragen?

Neem contact op met onze specialisten via 010 - 288 45 87 of stuur ze een e-mail.